Месяц: Ноябрь 2017

 • Фан ва усулҳои асосии омӯзиши назарияи иқтисодӣ

  Моҳият ва зарурати омӯзиши назарияи иқтисодӣ дар шароити муосир. Шарҳи назарияи иқтисод аз нигоҳи мактабҳои гуногуни иқтисодӣ. Пайдоиш ва марҳилаҳои асосии инкишофи назарияи иқтисодӣ. Мақсади омӯзиши назарияи иқтисодӣ ва вазифаҳои он. Маълумот оиди мафҳумҳо ва қонунҳои иқтисодӣ. Моҳият ва зарурати омӯзиши назарияи иқтисодӣ дар шароити муосир. Шарҳи назарияи иқтисод аз…

  Подробнее »
 • Сарвати миллӣ ва таркиби он

  Ба ҷуз аз нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, барои баҳо додан ба иқтисоди миллӣ, мафҳуми сарвати миллиро низ истифода мебаранд. Сарвати миллӣ гуфта тамоми неъматҳои моддиеро меноманд, ки дар ҷамъият вуҷуд доранд ва ба воситаи меҳнати одамон дар тамоми давраи инкишофи ҷамъият ба вуҷуд оварда шудаанд. Барои ҳисоб намудани сарвати миллӣ бо пешниҳоди…

  Подробнее »
 • Нишондиҳандаҳои асосии иқтисоди миллӣ ва тарзҳои ҳисоби онҳо

  Натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро мол ва хизматҳое ташкил медиҳанд, ки дар мӯҳлати муайяни вақт истеҳсол шудаанд ва онҳоро маҳсулоти миллӣ меноманд. Нишондиҳандаҳое, ки ҳаҷми маҳсулоти миллӣ ва умуман натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро нишон медиҳанд, бо тавсияи Созмони Миллали Муттаҳид (СММ) истифода карда мешаванд ва онҳоро нишондиҳандаҳои макроиктисодӣ низ меноманд. Яке…

  Подробнее »
 • Мафҳум таркиб ва таносубҳои иқтисоди миллӣ

  Мафҳуми «иқтисоди миллӣ» яке аз фаҳмишҳои марказии макроиқтисод ба ҳисоб меравад. Ин мафҳумро бори аввал олими амрикоӣ Василий Леонтьев ҳамчун низоми худтанзимшаванда, ки аз фаъолиятҳои гуногуни ба ҳамдигар алоқаманд таркиб ёфтааст, истифода карда буд. Иқтисоди миллӣ — ин низоми таърихан бавуҷудомадаи такрористеҳсоли ҷамъиятӣ, ё ин ки маҷмӯи соҳаҳою шаклҳои истеҳсолоти…

  Подробнее »